اسپرینکلر (Sprinkler)

سیستم اطفاء حریق اتوماتیک اسپرینکلری یکی از کارآمدترین، کم هزینه ترین و پرمصرف ترین سیستم های موجود حفاظت از حریق بوده که در مکان های صنعتی، تجاری و مسکونی کاربرد فراوان دارد. این سیستم دارای راندمان کاری بسیار بالا و هزینه نگهداری کم می باشد، به همین دلیل طبق استاندارد NFPA در انواع ریسکهای حریق با درنظر گرفتن ویژگی های که استاندارد مشخص نموده، کاربرد دارد ضمن اینکه کاربرد این سیستم ها محدودیتهای سایر سیستم های اطفاء بخصوص گازی را ندارد و عامل اطفاء آن آب بوده و به راحتی وبا هزینه کم همواره در دسترس می باشد.

 

اسپرینکلراسپرینکلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسپرینکلر پایین زن

 

اسپرینکلر پایین زن با پاسخ استاندارد (DY-3337):

 

 

 

UL Certificate Number: 20160804
TSL Certificate Number: 024221-TSE-13/01

 

اسپرینکلراسپرینکلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فنی اسپرینکلر پایین زن با پاسخ سریع (DY-3437):

اسپرینکلراسپرینکلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسپرینکلر دیواری

 

اسپرینکلرهایی هستند که در کنار دیوار بسته به محدودیت های لوله کشی و نوع کاربری فضا نصب می شوند.
مشخصات فنی اسپرینکلر دیواری با پاسخ استاندارد (DY3339):
FM Approval Identification:3055046

اسپرینکلراسپرینکلراسپرینکلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فنی اسپرینکلر دیواری با پاسخ سریع (DY3439):

اسپرینکلراسپرینکلر

اسپرینکلر بالا زن

این نوع اسپرینکلر در فضاهایی استفاده می شود که دارای محدودیت ارتفاع در سقف های باز، سقف هایی که دارای پوتر در ارتفاعات پایین ، رمپ ها و… می باشد، استفاده می گردد که نحوه پاشش آب به سمت بالا می باشد.بهترین حالت برای نصب این نوع اسپرینکلر در سیستم اطفاء خشک است که بایستی کلیه اسپرینکلرها به سمت بالا نصب گردد.

FM Approval Identification:3055046
Certificate Number20160804-EX16350
TSL Certificate Number: 024221-TSE-13/01
مشخصات فنی اسپرینکلر بالا زن با پاسخ استاندارد (DY3333):

 

اسپرینکلر

اسپرینکلراسپرینکلر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فنی اسپرینکلر بالا زن با پاسخ سریع (DY3433):
 

اسپرینکلر

اسپرینکلر