شیر پروانه ای (Butterfly valve)

FM Approval Identification: 3044634

UL Certificate Number 20140218-EX16383

 

شیر پروانه ای در جهت کنترل یا قطع جریان آب استفاده می شود. موقعیت تمامی شیرها در سیستم آتش نشانی باید قابل مشاهده و قابلیت ارسال سیگنال را داشته باشد. نحوه عملکرد این شیرها به اینگونه می باشد که با گردش یک چهارم دور،  به نام دیسک که دایره شکل بوده و علاوه بر این یک میله از وسط این دیسک به موازات قطر آن عبور کرده تا در جهت گردش دیسک تقارن ایجاد گردد.یک مزیت مهم این طرح در آن است که پیچهای اتصال دهنده بین فلنج ها و شیر، کلیه تنش های کششی وارده از سیستم لوله کشی را تحمل کرده و بدنه شیر همیشه در حالت فشار قرار دارد، تنش فشاری موجود در شیر با تنش کششی که در داخل بدنه شیر و به واسطه وجود سیال تحت فشار ایجاد می شود،تا حدی خنثی خواهد شد. براساس استاندارد NFPA بر روی هر سیستم اطفاء حریق اسپرینکلر حداقل یک شیر کنترل فهرست شده، نصب می شود مگر آنکه لوله تغذیه کننده سیستم اسپرینکلر و شبکه آب شلنگهای آتش نشانی (اطفاء حریق دستی) مشترک باشد، آنگاه برای هر طبقه و بخش باید یک شیر کنترل نصب شود تا در هنگام انجام تعمیرات سیستم اسپرینکلر، خللی بر عملکرد شبکه آب
 
آتشنشانی وارد نشود و به دلیل وجود نقص جزئی کل سیستم غیر فعال نگردد.

شیر پروانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فنی :

 

 

شیر پروانه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایزهای موجود :

 

 DN: 65-80-100-125-150-200-250-300