پروژه تجاری – اداری یاس (کوه نور)

پروژه مجتمع تجاری اداری یاس (کوه نور) در زمینی به مساحت حدود ۲۹۷۲ مترمربع با زیر بنای کلی ۶۸۱۹۹ متر مربع شامل ۳۴۳۸۱ متر مربع زیربنای تجاری در ۲۸۷ واحد ،۱۹۴۳۱ متر مربع زیر بنای پارکینگ و ۱۹۳۵ متر مربع زیر

برج آلبان

مجتمع تجاری – اداری آلبان در زمینی به مساحت ۱۱۵۰ مترمربع و زیر بنای ۷۰۰۰ مترمربع شامل ۱۵ طبقه: ۲ طبقه تجاری تجاری، ۲ طبقه پارکینگ و ۱۱ طبقه اداری

مجتمع تجاری اطلس

مجتمع تجاری اطلس (اطلس مگا مال) در زمینی به مساحت حدود ۱۱۰۰۰ متر مربع با زیربنایی بیش از ۱۱۲۰۰۰ متر مربع شامل ۵ طبقه تجاری، ۱ طبقه انبار و ۳ طبقه