فلیم دتکتور

فلیم دتکتور

فلیم دتکتور Product code: VIREX دتکتور شعله یا فلیم دتکتور تجهیزی می باشد که دارای دو سنسور اشعه مادون قرمز بوده و می‌تواند تشعشعات ساطع شده از وجود شعله و
دتکتور حرارتی

دتکتور حرارتی

Product code: OC-VIEx دتکتورهای حرارتی همانطور که از نام آنها مشخص است در مقابل افزایش دما مشخصی حساس می باشند و در هنگام تغییرات غیرعادی دما فعال می شوند.از جمله
دتکتور دودی

دتکتور دودی

Product code: OC-OIEx دتکتور دودی در مقابل دود و گرد و غبار حساس بوده و وسیله ای برای تشخیص و شناسایی دود می باشد.در هنگام بروز حریق و تشخیص دود