دتکتور نمونه بردار دودی

این دتکتور یکی از حساس ترین مدل های دتکتور بوده و زمانی که نیاز به تشخیص سریع حریق در مراحل اولیه شکل گیری آن بوده از دتکتورهای نمونه بردار هوا استفاده می شود.

این دتکتورها بر اساس مکانیسم آنالیز هوا عمل می کند، بدین صورت که به وسیله موتوری که در داخل آن وجود دارد و از طریق لوله کشی هایی که در قسمت های مختلف آن سوراخ هایی ایجاد شده است از هوای محیط نمونه برداری می کند و با پردازش روی هوا و در صورت وجود ذرات دود، آلارم را اعلام می کند.

از موارد استفاده این دتکتورها می توان به اتاق سرورها ، مراکز اسناد ، اتاق های تابلو برق و اشاره کرد.

یک هواکش نسبتا کوچک، یک یا دو دتکتور دودی و برد الکترونیکی که عمل پردازش و ارزیابی را بر عهده دارد اجزای اصلی تشکیل دهنده این سیستم می باشد.

هواکش داخلی هوا را از طریق معابر لوله کشی به داخل دستگاه می مکد و هوا پس از ورود از داخل یک صافی عبور کرده و از مسیر استقرار دتکتور دودی به سمت منفذ خروجی هدایت می شود و دتکتورهای داخل دستگاه ، وضعیت هوا را از نظر مقدار غلظت دود مورد سنجش قرار می دهند.

این دتکتورها در انواع مختلف و برای سطوح متنوع به کار می رودو براساس نوع مصرف می توان از نوع تک کانالی تا چند کاناله گزینش شوند.