شیر تست و تخلیه (Test And Drain Valve)

شیر تست و تخلیه (Test & Drain Valve) جهت تست یا تعمیر بخشی از خط مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این شیر ترکیبی از دو شیر توپی هم‌محور با سه موقعیت تست، تخلیه و بسته می‌باشد و دارای یک چمبر شیشه‌ای بوده و جریان آب از طریق محفظه شیشه‌ای آن در هر دو طرف شیر قابل مشاهده است.

 

Y-4030,Y-4032,Y-4033

Type

۱ الی ۲   –  DN25 الی DN50

Dimension

۳۰۰ psi(20,6bar)

Nominal Pressure

-۱۰ C/+120 C

Working Temperature

UL,FM

Certificate

FM1625-2009,UL258-2004

Design

ISO 228/1,NPT,NPS,BSP

Thread Design

FM 1625-2009,UL 258-2004

Tests