مجتمع تجاری – اداری آبان پلازا در زمینی به مساحت ۲۶۰۰ متر مربع در ۱۲ طبقه مشتمل بر ۱۵۰ واحد تجاری، ۷۰واحد اداری، حدود ۲۶۰۰ متر مربع هایپرمارکت و پارکینگ با مساحت بالغ بر ۷۸۰۰مترمربع می باشد.

آدرس : مشهد – بلوار هاشمیه – نبش هاشمیه ۶