برج تجاری اداری آرمیتاژ گلشن در زمینی به مساحت ۴۱۰۰ مترمربع با زیربنای ۵۰۰۰۰ مترمربع در ۳۳ طبقه مشتمل بر ۳۰۰ واحد تجاری (طبقات ۱- تا ۳) ، ۱۴۰ واحد اداری (طبقات ۵ تا ۲۸) و پارکینگ (طبقات ۲-و۴-) می باشد.

آدرس : مشهد. نبش هفت تیر ۸ . خیابان گلشن