مجتمع تجاری اداری آلبان در زمینی به مساحت ۱۱۵۰ مترمربع و زیر بنای ۷۰۰۰ مترمربع شامل ۱۵ طبقه: ۲ طبقه تجاری تجاری، ۲ طبقه پارکینگ و ۱۱ طبقه اداری (۳۷ واحد) می باشد.

آدرس : مشهد . بلوار معلم . نبش معلم ۱۶