مجتمع مسکونی لویزان به مساحت حدود ۱۹۷۵۹ متر مربع با زیر بنای حدود ۹۷۰۰۰ متر مربع و پروانه اولیه ۶۱۰ واحد مسکونی،

در ۱۸ طبقه احداث شده است.

آدرس : مشهد . بلوار نماز . بلوار دلاوران