مرکز تجاری گردشگری کوه سر مال با زیربنایی بالغ بر ۲۴۰۰۰ مترمربع در ۵ طبقه و در مجاورت مرکز تعطیلات و سرگرمی کوه سر در انتهای بولوار هاشمیه می باشد.

تعداد واحدهای این مجموعه حدود ۲۲۰ واحد تجاری که قابلیت تجمیع را دارند.

آدرس : مشهد. بلوار هاشمیه . نبش هاشمیه ۶۲