پروژه مجتمع تجاری اداری یاس (کوه نور) در زمینی به مساحت حدود ۲۹۷۲ مترمربع با زیر بنای کلی ۶۸۱۹۹ متر مربع شامل ۳۴۳۸۱ متر مربع زیربنای تجاری در ۲۸۷ واحد ،۱۹۴۳۱ متر مربع زیر بنای پارکینگ و ۱۹۳۵ متر مربع زیر بنای ورزشی و تفریحی و ۱۲۰۳۲ متر مربع فضای مشاعات و تاسیسات و… در ۳۰ طبقه طراحی گردیده است.
آدرس : مشهد بلوار فردوسی . میدان جانباز. یاس ۲