مجتمع تجاری اقامتی ۱۷ شهریور (صدر) در زمینی به مساحت ۸۶۵۴ مترمربع با زیربنای حدود ۱۱۰۰۰۰ مترمربع در ۲۱ طبقه شامل ۶ طبقه با کاربری تجاری، ۴ طبقه پارکینگ طبقاتی و ۱۱ طبقه هتل پنج ستاره صدر می باشد.

آدرس : میدان هفده شهریور. مقابل بازار رضا