شیرقطع کن پروانه ای (Butterfly Valve) مدل Y-4020

شیر قطع کن پروانه ای در ابتدای خطوط شبکه اطفاء حریق نصب می شود. از جمله ویژگی های این شیر نسبت به شیرهای معمولی که می توان ذکرکرد:

  1. قابلیت تشخیص شیر در حالت باز یا بسته به صورت چشمی
  2. قابلیت ارسال سیگنال به بخش کنترل و ارسال هشدار قطع به کنترل پنل در صورت قطع جریان برق
  3. وجود گیربکس که باعث تسریع انتقال قدرت جهت باز یا بسته شدن شبکه در زمان اضطرار می شود

در شیرهای معمولی رسوب سبب قفل شدن شیر می شود اما انتقال قدرت جهت قطع یا وصل در این شیرها سبب تسریع و آماده بودن شبکه در زمان اضظرار می شود.

 

 

Y-4020 Type
۲٫۵ تا ۸  –  DN65 الی DN300 Dimension
۳۰۰ psi(20,6bar) Nominal Pressure
-۲۰ C/+120 C Working Temperature
UL,FM Certificate
FM1112,UL1091 Design
FM 1112, UL 1091 Tests