دستگاه مرکزی کنترل پنل 

مغزسیستم اعلام حریق دستگاه مرکزی کنترل پنل می باشد .تابلوی مرکزی کنترل پنل کلیه ورودی ها و تجهیزات خروجی را کنترل و توان الکتریکی کلیه بخش ها را تامین می نماید.

در پنل سیستم اعمال حریق، تمامی وظایف توسط میکروپروسسورها انجام می شود و تمامی تجهیزات من جمله دتکتورها ، شستی ها، لامپ ها، وسایل صوتی خبر دهنده، منابع تغذیه و …به مرکز کنترل متصل می شوند.ولتاژ ورودی به دستگاه ۲۲۰ بوده و دستگاه دارای باطری جهت پشتیبانی در هنگام قطع برق می باشد و در صورت بروز مشکل سریعا داخل مدار قرار می گیرد.

ابعاد دستگاه پنل کنترل مرکزی اعلام حریق متفاوت بوده و البته هر چه تعداد زون های دستگاه بیشتر باشد  جهت قرار گرفتن برد ها، اندازه آن بزرگ تر میباشد.

انتخاب تابلوی کنترل مرکزی اعلام حریق تابعی از اندازه ساختمان ،کاربری ،تعداد مناطق و تجهیزات مورد نیاز ورودی و خروجی اعلام حریق است.

تابلو های مرکزی باید در نقاطی نصب شوند که احتمال وقوع آتش سوزی در آن منطقه کمتر بوده ودر عین حال رفت و آمد پرسنل نگهداری کننده ساختمان در آنجا بیشتر است، به گونه ای که کارکنان حاضر در محل به محض عمل نمودن دتکتورها (آشکارسازها) و روشن شدن چراغ های مربوط به منطقه ای که به اطفا حریق نیاز دارد،از وضعیت خطرناک مطلع شوند و بتوانند اقدامات لازم را به سرعت و با دقت انجام دهند .

محل نصب دستگاه مرکز اعلام حریق باید کاملا روشن باشد ، بنابراین لازم است مکانی که در آن تابلو کنترل مرکزی نصب شده است مجهز به سیستم روشنایی اضطراری باشد.

Product code:CA1000

CA3000

PAR3000