دتکتور حرارتی

Product code: OC-VIEx

دتکتورهای حرارتی همانطور که از نام آنها مشخص است در مقابل افزایش دما مشخصی حساس می باشند و در هنگام تغییرات غیرعادی دما فعال می شوند.از جمله موارد کاربرد آنها در اماکنی همچون آشپزخانه ،موتورخانه و می باشد.

Technical characteristics

Suitable in ATEX zone 0,1 and 2

Static temperature threshold:60±۵°C

Rate of rise temperature threshold:∆T>9°C/min

Mechanical and climatic characteristics

Operating temperature: -20 °C to +55°C

Weight:0,16 kg

Dimensions(d*h): 104*55 mm

Protection index: IP32

Housing: ABS,white

Electrical characteristics

Operating voltage :10 to 28Vdc

Standby current:˂۱۵۰µA

Alarm current:24 mA