شستی اعلام حریق

شستی اعلام حریق برای اعلام آتش توسط افراد بصورت دستی استفاده می شود. جهت استفاده از دکمه ریست شستی باید در قسمت مرکزی به آن ضربه زده ، شیشه محافظ را شکانده و در نتیجه سوئیچ عمل می کند وسیستم مرکزی نیز متوجه خطر خواهد شد.

شستی ها باید در مکان هایی نصب شوند که به راحتی قابل دسترس بوده و رفت و آمد افراد در آن اماکن زیاد باشد و معمولا در نزدیکی خروجی ها نصب می شوند.

Product code : DMOCLIEX

Technical characteristics

Suitable in ATEX zone 0,1 and 2

Mechanical and climatic characteristics

Operating temperature : -20 °C to +55°C

Weight :0.16 kg

Dimensions : 98*98 *50.4 mm

Protection index : IP33

IK08

Housing : ABS,red

 

Electrical characteristics

Operating voltage :13 to 28Vdc

Standby current :˂۱۵۰µA

Alarm current : 24mA

 

مورد استفاده در محیط صنعتی

Product code :DMOA-WP(addressable)

DMOC-WP(conventional)

General characteristics

Addressable and conventional version

Mechanical and climatic characteristics

Operating temperature: -10 °C to +50°C

Weight:300 g

Dimensions: 120*120 *85 mm

Housing: ABS,red

Protection index : IP 65, IK08 with cable gland and plastic cover protection

 

Electrical characteristics

Operating voltage :12 to 28Vdc

Standby current:

DMOA-WP: 150µA

DOMC-WP: ˂۱۰µA

Alarm current:

DMOA-WP : 5 mA

DOMC-WP: 35 MA @ 20V dc