اسپرینکلر پایین زن  پاسخ سریع

اسپرینکلر پایین زن پاسخ سریع برنجی مدل DY-3437 / DY-3427

اسپرینکلرها مجهز به حباب شیشه ای حساس به دما می باشند و در اثر قرار گرفتن در دمای از پیش تعریف شده، شکسته می شود و بدین ترتیب آب بر روی آتش پاشیده شده و به سرعت آنرا را خاموش می کند.

این نوع از اسپرینکلر قابلیت کار در دماهای مختلف (۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳) سانتی گراد را دارا می باشند و برای پاسخگویی به نیازهای مختلف طراحی شده اند.

و دارای استاندارد های TSE – UL – FM – GOST – CE – LPCB نیز می باشد.

K5.6(80), K8.0(115)

K Factor

½” NPT (15 mm)

¾” NPT (20 mm)

Thread size

Quick response

Response

Brass,Chrome

Finishes

۵۷ ̊C(135 ̊F), 68 ̊C(155 ̊F)

۷۹ ̊C(175 ̊F), 93 ̊C(200 ̊F)

۱۴۱ ̊C(286 ̊F)

Temperature