دتکتور دودی

Product code: OC-OIEx

دتکتور دودی در مقابل دود و گرد و غبار حساس بوده و وسیله ای برای تشخیص و شناسایی دود می باشد.در هنگام بروز حریق و تشخیص دود توسط دتکتور سیگنالی را به کنترل پنل ارسال کرده و پنل با ارسال دستوری آژیر خطر را به صدا در می آورد.

میزان حساسیت این دتکتور ها بر اساس درصد تیرگی بر متر (%obs/m) سنجیده می شود.

Technical characteristics

Suitable in ATEX zone 0,1 and 2

Mechanical and climatic characteristics

Operating temperature: -20 °C to +55°C

Weight:0,16 kg

Dimensions(d*h): 104*55 mm

Protection index: IP32

Housing: ABS,white

Electrical characteristics

Operating voltage :10 to 28Vdc

Standby current:˂۱۵۰µA

Alarm current:24 mA