اسپرینکلر بالازن استاندارد

اسپرینکلر بالازن استاندارد برنجی مدل DY-3333 / DY-3323

عملکرد اسپرینکلر به گونه ای می باشد که در هنگام حریق مایع حساس به گرما در حباب شیشه اش گسترش پیدا کرده و حباب شکسته و در نتیجه آب به صورت یکنواخت از طریق اسپرینکلر (آبپاش) بر روی حریق اسپری شود.

این نوع از اسپرینکلر قابلیت کار در دماهای مختلف (۵۷، ۶۸، ۷۹، ۹۳) سانتی گراد را دارا می باشند و برای پاسخگویی به نیازهای مختلف طراحی شده اند.

و دارای استاندارد های TSE – UL – FM – GOST – CE – LPCB نیز می باشد.

 

K5.6(80), K8.0(115)

K Factor

½” NPT (15 mm)

¾” NPT (20 mm)

Thread size

Standard response

Response

Brass,Chrome

Finishes

۵۷ ̊C(135 ̊F), 68 ̊C(155 ̊F)

۷۹ ̊C(175 ̊F), 93 ̊C(200 ̊F)

۱۴۱ ̊C(286 ̊F)

Temperature